Interim Management

Interim Management

Începând cu anul 2005 Daris a introdus în piața din Moldova conceptul de Interim Management. Acesta se referă la rezolvarea unor probleme ale organizației prin apelarea la o firmă specializată în management care să preia din mers problema în cauză și să aducă rezultate dorite în cel mai scurt timp cu putință. Este, de fapt, o infuzie de resurse, competențe și abilități de management pe termen scurt sau mediu, care aduc  o plusvaloare cuantificabilă organizației, într-un interval de timp predefinit.

De regulă, companiile apelează la soluția de interim management în situații de schimbare de strategie sau de piață, în situație de tranziție de management sau acționariat sau în situații de criză, când sunt necesare măsuri urgente și un  grad mai mare de certitudine a rezultatelor.

Avantajele soluției de interim

Avantajele soluției de interim management față de alte soluții de management se reflectă în:

  • certitudinea mai mare a rezultatelor, dată de corelarea veniturilor companiei de management cu rezultatele obținute de organizația client
  • viteza crescută în obținerea rezultatelor datorată adaptabilității crescute a interim managerilor
  • expertiza relevantă, atât teoretică cât și practică, rezultată din multitudinea situațiilor cu care s-au confruntat interim managerii în proiectele anterioare
  • obiectivitatea, probabilitatea crescută de a lua măsurile corecte pentru afacere, nefiind influențați de sistemele de relații și interese create în organizație
  • asumarea responsabilității pentru rezultatele proiectului, fiecare proiect fiind o carte de vizită necesară pentru a putea accesa altele
  • eficiența. Acționând în imediata apropiere a factorilor de decizie din organizație și nefiind persoane care să aspire la funcții interne pe termen lung, proiectele interim managerilor sunt în general susținute de persoanele cheie din organizație care nu se simt amenințate și contribuie activ la eficiența proiectelor
  • implicarea crescută, atât față de un consultant clasic care se implică doar în faza de proiectare a unei posibile soluții, dar nu își asumă rezultatul implementării, cât și față de un manager intern care de multe ori intră în rutină sau devine prizonierul practicilor ți cutumelor nu foarte productive din organizație
  • reducerea  riscurilor și cheltuielilor  generate de o posibilă incompetență, incompatibillitate, demotivare, îmbolnăvire sau demisie a unui manager, prin accesul  la o echipă managerială în locul unei singure persoane
  • eliminarea cheltuielilor de recrutare, inducție și pregătire pentru un manager cu competențele necesare pentru o anumită activitate