Cursuri Management Strategic

Curs nivel 1 – Principii de bază ale planificării strategice

 • Durata: 1 zi – 6 h
 • Număr maxim de participanți: 10

Descriere workshop

Scop general

Workshop-ul ,, Principii de bază ale Planificării Strategice” asigură familiarizarea participanților cu modele internaționale de construcție și management ale strategiei unei organizații. Accentul se pune în special pe modul în care teoria poate fi folosită în practica de business pentru firmele mici și mijlocii din Romania.

Beneficii specifice

Un management strategic performant aduce cu sine orientarea organizației în direcția corectă, exploatarea nișelor de piață ce răspund cel mai bine nevoilor stakeholderilor relevanți și nu în ultimul rând reducerea riscurilor majore de business pe termen lung.
Dincolo de aceste obiective majore, la finalul acestui workshop participanții vor putea răspunde la următoarele întrebări:

 • ce este și ce nu este o strategie organizațională?
 • cum identificăm și analizăm aspectele cheie necesare formulării unei strategii?
 • cum creionăm direcții strategice și cum să o construim pe cea optimă pentru stakeholderii relevanți?
 • cum deosebim strategiile deliberate de cele emergente?
 • ce este managementul strategic: care sunt pașii de la stabilirea strategiei la punerea acesteia în practică (plan, management strategic și riscuri)?

Agenda

 • Strategie și Management Strategic: definire și limitări (1 h)
 • Etapa 1 – analiza macro mediu, micro mediu, resurse și capabilități, analiză stakeholderi (1 ½ h)
 • Etapa 2 – Identificare strategie: opțiuni strategice, evaluare și selecție (1 ½ h)
 • Etapa 3 – Implementare și control (1h)
 • Concluzii și încheiere (1/2h)

Public țintă

Workshop-ul se adresează pozițiilor de Top Management (Manager General, Managing Director), pozițiilor de Antreprenor/ Actionar și de asemenea oricăror altor poziții de Manager ale căror atribuții și interese vizează dezvoltarea durabilă a companiei.

Descriere facilitator

Ovidiu SANDU a condus echipe, proiecte și organizații începând cu 2005, atât în mediul corporate și antreprenorial cât și în cel ONG. Ca absolvent al programului de MBA Open University Business School, UK în 2011– Ovidiu își completează latura managerială practică cu rigorile teoriei britanice de management. Punctul cheie, pentru el, îl reprezintă modalitățile de aplicare și adaptare a celor mai bune practici manageriale internaționale la specificul local al întreprinderilor mici și mijlocii.