Curs Management Resurse Umane

CURS NIVEL 1 – PRINCIPII DE BAZĂ ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

 • Durata: 2 zile – 10 h
 • Număr maxim de participanți: 14

DESCRIERE WORKSHOP

Scop general

Workshop-ul “Principii de bază ale Managementului Resurselor Umane” asigură familiarizarea și cunoașterea principalelor procese de management ale acestei arii.

Beneficii specifice

Realizând o incursiune practică prin procesele esențiale de management ale resurselor umane participanții vor înțelege rolul și limitările lor, vor cunoaște unele dintre cele mai bune practici în domeniu și le vor putea aplica imediat în organizația proprie.

La finalul workshop-ului cursanții vor putea răspunde la următoarele întrebări:

 • cum atragem și selectăm resursa umană potrivită?
 • cum grăbim atingerea productivității optime a noului angajat?
 • cum stabilim strategii și indicatori de performantă pentru angajații noștri în concordanță cu obiectivele firmei?
 • cum evaluăm obiectiv valoarea adăugată adusă de fiecare angajat în parte?
 • cum găsim soluții de eficientizare a activităților angajaților?
 • cum reducem costurile inutile generate de persoane care nu își indeplinesc responsabilitățile și indicatorii de performanță?
 • cum creștem satisfacția și motivația angajaților prin setarea corectă a asteptărilor legate de rezultatele livrate?
 • cum motivăm și loializăm angajații cheie?

AGENDA

Principii de bază ale managementului resurselor umane

 • Recrutarea resurselor umane (execuție și middle management) (1 ½ h)
 • Inducția: instrument de optimizare a profitului (1 ½ h)
 • Măsurarea performanței (individual și echipe de management) (2h)
 • Sisteme de recompensare și nu de plată (2h)
 • Motivare și loializare ca sistem militar  (1 ½ h)
 • Evoluție relație angajat – organizație  (1 ½ h

PUBLIC ȚINTĂ

Workshop-ul vizează rolurile de Manager HR, Antreprenor, Specialist/Responsabil HR și Middle Manager (indiferent de specializare) sau oricare altă poziție de conducere cu reale interese în maximizarea nivelului de eficiență al angajatilor prin practicarea unui management performant al Resurselor Umane.

DESCRIERE FACILITATOR

Ovidiu SANDU a condus echipe, proiecte și organizații începând cu 2005, atât în mediul corporate și antreprenorial cât și în cel ONG. Ca absolvent al programului de MBA Open University Business School, UK în 2011– Ovidiu își completează latura managerială practică cu rigorile teoriei britanice de management. Punctul cheie, pentru el, îl reprezintă modalitățile de aplicare și adaptare a celor mai bune practici manageriale internaționale la specificul local al SME (small and medium sized businesses).