Responsabilitatea Managerială

În ultima perioadă, au apărut mai mulți termeni ce includ cuvântul “responsabilitate”, cum ar fi responsabilitate socială, responsabilitate politică etc. În cadrul acestui articol vom încerca să definim responsabilitatea managerială, așa cum o vedem noi, managerii de la Daris.

Dacă e să pornim de la funcțiile managementului, acestea se referă la previzionare,  planificare/ organizare, coordonare și control. Astfel, managementul stabilește strategia optimă pentru atingerea obiectivelor companiei, bugetând resursele necesare pentru realizarea lor. De asemenea managementul coordonează și controlează modul în care este implementată strategia și face ajustările de rigoare în cazul în care apar abateri de la cursul stabilit.

Întrucât atribuția de bază a unui manager ține de luarea deciziilor, țin să menționez că deciziile luate de managementul unei companii se recomandă a fi abordate din prisma unei conduite etice în raport cu principalii stakeholderi (investitorii, proprietari, creditori, statul, angajați, societatea, parteneri etc.).

În cadrul Daris, noi privim responsabilitatea managerială ca și echilibrul pe care managerul trebuie să-l creeze între stakeholderii organizației, astfel încât fiecare dintre ei să fie interesat în susținerea obiectivelor organizației și să fie mulțumit de interacțiunea pe care o are cu organizația. Astfel recomandăm managerilor să adopte următorul comportament  în raport cu:

Investitorii:

 • prezentarea unei perspective reale a evoluției companiei pe termen lung;
 • punerea la dispoziția investitorilor a unor planuri de afaceri periodice pe baza cărora să poată fi monitorizată evoluția companiei;
 • implementarea judicioasă a planurilor de afaceri propuse;
 • transparența deciziilor ce țin de strategia companiei pe termen mediu și lung;
 • supunerea aprobării Consiliului de Administrație a bugetelor de invetiții înaintea efectuării acestora;
 • livrarea un profit consistent an de an.

Angajații:

 • oferirea instrumentelor de lucru optime pentru desfășurarea sarcinilor și responsabilităților menționate în fișa de post;
 • investirea continuă în pregătirea și dezvoltarea personalului;
 • elaborarea unui sistem de salarizare direct proporțional cu performanțele atinse și corelat cu piața forței de muncă;
 • oferirea unui climat de muncă decent în care angajatul să se simtă stimulat și valorizat.

Statul:

 • respectarea legislației în vigoare;
 • plata tuturor impozitelor și taxelor prevăzute de lege.

Partenerii de afaceri:

 • respectarea prevederilor contractuale;
 • abordarea unei atitudini win / win în raport cu partenerii de afaceri.

Piața:

 • informarea corectă a clienților;
 • prestarea unor servicii / produse de calitate;
 • punerea la dispoziția companiilor care se ocupă cu cercetările de piață a datelor solicitate pentru a putea măsura performanțele în piață în raport cu competitorii;
 • contribuirea activa la dezvoltarea continuă a pieței forței de muncă, ca și premisă pentru dezvoltarea propriei afaceri în viitor.

Comunitatea:

 • să își aducă contribuția la soluționarea problemelor sociale și de mediu din societatea în care activează;
 • să fie membru activ în cadrul organizațiilor patronale din domeniu propriu de activitate pentru reprezentarea cu succes a domeniului de activitate în comunitate.

Practica de astăzi demonstrează că mai există companii în care managementul nu ține cont de multe din aspectele prezentate mai sus, urmărind doar câștigul imediat. Consecințele pe termen lung fiind riscante atât pentru companie, cât și pentru întreaga societate. Un exemplu elocvent este și criza din Grecia, generată  de eschivarea de la plata impozitelor și taxelor. Un alt exemplu este China, care a cunoscut o creștere economică fabuloasă. La moment însă, aceasta se confruntă cu probleme de mediu datorită industrializării accelerate, ignorând în timp efectele nocive ale emisiunii de substanțe toxice în atmosferă.

Dacă ne dorim un viitor mai bun și mai prosper, atât pentru companie, cât și pentru societatea în care trăim, va trebui să adoptăm un management responsabil în cadrul companiei, care să țină cont de toate aspectele prezentate mai sus.

Autor: Iulian MARTIN