Managerul de proiect

“Un manager de proiect crede că 9 femei pot aduce pe lume un copil într-o lună”

 Oare așa să fie?

 Poate în cazul unui manager neinstruit. Deoarece un manager de proiect instruit știe să analizeze obiectivele și resursele și să le coreleze.

Rolul managerului de proiect este de a atinge obiectivele propuse prin utilizarea cât mai optimă a resurselor date (resurse umane, financiare, de timp, tehnice…)

Ce trebuie să facă un manager de proiect?

-       Să definească clar obiectivele proiectului împreună cu steakholderii interesați de rezultatul proiectului, adică să răspundă la întrebările: Ce se așteaptă de la proiect? În cât timp? În ce condiții? Ce resurse sunt puse la dispoziția proiectului? Care sunt riscurile care trebuie luate în calcul la începutul proiectului?

-       Să analizeze resursele pe care le are la dispoziție: Resursa umană are competențele necesare pentru derularea proiectului? Resursele tehnice pot susține proiectul? Resursele financiare și de timp sunt suficiente? Care este gradul de dependență a proiectului față de aceste resurse? Resursele sunt unice sau pot fi înlocuite? Cât de repede pot fi înlocuite resursele? Care este disponibilitatea resurselor de acest fel în piață?

-       Să numească echipa de proiect în funcție de cerințele specifice ale proiectului și de competențele individuale și de grup.

-       Să detalieze etapele proiectului, înșiruirea logică, condiționarea lor față de etapele anterioare sau față de alți factori externi. Planificarea proiectului trebuie să țină cont de feedback-ul de la specialiștii din proiect privind derularea etapelor, timpii și riscurile din proiect.

-       Să definească instrumentele de management din cadrul proiectului: procedurile pe baza cărora se desfășoară activitățile, modalitățile de comunicare în cadrul proiectului, criterii de calitate, modalități de evaluare și perioade.

-       Să delege responsabilități din cadrul proiectului în funcție de competențele și de nevoile de dezvoltare ale echipei.

-       Să verifice dacă fiecare verigă din cadrul proiectului și-a înțeles rolul, și l-a asumat și are cunoștințele necesare pentru derularea proiectului.

-       Să asigure instruirea echipei, acolo unde este cazul și să asigure motivarea întregii echipe.

-         Să identifice riscurile din cadrul proiectului și să elaboreze planuri de contingență.

-    Să urmărească desfășurarea activităților din cadrul proiectului prin verificarea rezultatelor în anumite etape importante, prin urmărirea activității operaționale prin rapoarte și să se asigure că obiectivele din proiect nu au fost uitate.

Și în timp ce aveți în vedere toate acestea, nu uitați că nu există o echipă de proiect slabă, ci un manager de proiect insuficient instruit!

Autor: Loredana Stângăcianu