Despre Finantele Manageriale

Finanţele manageriale reprezintă aria de expertiză în finanţe care se ocupă de interpretarea rezultatelor financiare ale organizaţiei şi de punerea în practiceă a unor mecanisme financiare care să reducă riscurile de management şi să crească performanţele investiţiilor făcute.

Aceasta ramură a managementului se concentrează pe fundamentarea financiară a deciiziilor de management şi mai puţin pe colectarea şi înregistrarea corectă a datelor financiar-contabile. Raportându-ne la practica de management din companiile românesti, un Director Financiar cu atribuţii în finanţe manageriale nu se ocupă cu inregistrarea corectă în contabilitate a fluxurilor financiare din organizaţie. Acesta este mai degrabă atributul unui Şef Contabil sau Expert Contabil care certifică faptul că fluxurile reale din organizaţie sunt mapate corect în sistemul contabil autohton. Persoana responsabilă de finanţele manageriale lucrează pe baza datelor înregistrate în contabilitate şi alte sisteme informatice şi de gestiune ale organizaţiei şi generează analize financiare complexe care stau la baza deciziilor de management ale unei organizaţii, divizii sau departament. Scopul întregii sale activităţi este de a gestiona optim resursele financiare ale organizaţiei pentru susţinerea modelului de afacere, creşterea rezultatelor sau reducerea riscurilor financiare.

Centralizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza previsionărilor celorlalţi manageri ai organizaţiei, execuţia periodică a bugetului, asigurarea cash-flow-ului necesar susţinerii modelului de afaceri, evaluarea rentabilităţii investiţiilor făcute, găsirea de metode de reducerea a costului capitalului utilizat, gestionarea şi eventual plasarea optimă a cash-ului disponibil, analize de profitabilitate pe divizii, linii de afacere, departamente sau categorii de produse sunt doar câteva responsabilităţi pe care un manager financiar instruit în finanţe manageriale le-ar putea avea.

Rolul managementului financiar prin analizele făcute din perspectiva finanţelor manageriale este de a asigura un model de afaceri sustenabil, echilibrat, care să fie înţeles şi susţinut de către toate categoriile sociale implicate în activitatea organizaţiei (stakeholderi) şi care să asigure organizaţiei o funcţionare cât mai efficientă şi cât mai lungă. Lipsa unor finanţe manageriale făcute în mod profesionist cresc riscurile de faliment deoarece lipsa de cunoştiinţe în interpretarea unor rezultate poate duce la evaluări eronate ale stabilităţii unei afaceri şi la decizii manageriale greşite. Din păcate, de foarte multe ori, în companiile autohtone, finanţele manageriale sunt confundate cu expertiza fiscală sau cu cea contabilă. Spre deosebire de expertiza contabilă care asigură înregistrarea corectă a datelor financiare ale organizaţiei şi cea fiscală care ne asigură de riscurile fiscale, finanţele manageriale ne asigură împotriva riscului de faliment şi asigura o dezvoltare armonioasă organizaţiei.

 

Intrumentele şi rapoartele cel mai des utilizate în finanţele manageriale sunt:

·       bugetul de venituri şi cheltuieli executat periodic;

·       evoluţia capitalului de lucru;

·       cash-flow-ul managerial care gestionează nevoia de finanţare a afacerii şi asigură necesarul de cash susţinerii modelului de business;

·       cash- flow-ul operaţional care asigură o relaţie corectă şi deschisă cu furnizorii, clienţii şi creditorii firmei;

·       analize de senzitivitate

·       instrumente şi indicatori de evaluare a rentabilităţii unor investiţii cum ar fi: IRR (Internal Rate of Return – rata de rentabilitate a investiţiilor), EVA (Economic Value Added), PayBack Period (Perioada de rambursare a investiţie), etc.