Cum să devenim manageri mai eficienți?

Un aport important la atingerea obiectivelor organizaţionale îl are managerul care, din poziţia sa managerială, gestionează resursele care i-au fost alocate. Din considerentul că resursele alocate mereu vor fi limitate, diferenţa între un manager eficient şi unul mai puţin eficient, o face modul în care sunt gestionate resursele și rezultatele obținute prin utilizarea acestora.

O întrebare pe care majoritatea dintre noi ne-am adresat-o cel puţin o dată sună în felul următor: sunt un manager eficient sau mai puţin eficient? Pentru a găsi răspuns la această întrebare trebuie să analizez următoarele aspecte:

  • Ce responsabilităţi manageriale mi-am asumat

O persoană care ocupă o poziţie managerială nu poate fi numit manager dacă nu are şi responsabilitate managerială. În momentul când ne asumăm o responsabilitate trebuie să ţinem cont de următoarele aspecte:

  • nivelul nostru de pregătire pentru înţelegerea şi realizarea ei;
  • dacă responsabilitatea ţine sau nu de aria noastră de competenţă;
  • dacă responsabilitatea e corelată cu obiectivele asumate.

Ținând cont de faptul că timpul nostru e limitat asumarea unor astfel de responsabilităţi ar putea să ne defocalizeze de la  responabilităţile noastre  de bază şi inevitabil ne va scădea din eficiență.

Vom reuşi să devenim manageri mai eficienți în cazul în care ne vom asuma acele responsabilităţi care sunt corelate cu obiectivele asumate şi pentru realizarea cărora deţinem aptitudinile, cunoştinţele şi abilităţile necesare.

  • Care sunt deciziile pe care le iau în cadrul companiei şi care este impactul lor la atingerea obiectivelor organizaţionale

Eficienţa unei decizii ţine de:

  • timpul necesar pentru luarea deciziei;
  • resursele implicate în implementarea acesteia;
  • rezultatele obţinute în urma luării și implementării deciziei.

Pentru un manager eficient luarea deciziilor trebuie să fie un exerciţiu practicat în mod regulat şi îmbunătăţit continuu.

La DARIS, managementul îl vedem ca un CRAFT (meşteşug) şi credem cu tărie că ne putem dezvolta pe plan profesional doar în cazul în care vom practica managementul. Calitatea deciziilor luate va fi cu atât mai bună cu cât ea a fost luată şi testată de mai multe ori.

Pentru cei care doresc să se dezvolte pe plan profesional le recomandăm să practice managementul, adică să-şi asume responsabilităţi şi să ia permanent decizii din care să înveţe cum să gestioneze mai eficient şi calitativ resursele disponibile.

Autor: Iulian Martin