Cum arata managementul iesean

Datorită preocupării constante pe care o am împreuna cu colegii mei de a aduce soluţii de management modern în companiile locale, am început să ne preocupăm şi de analiza mediului de management local pentru a putea urmări evoluţiile şi tendinţele şi pentru a ne adapta solutiile la realităţile concrete existente în piaţă.

Astfel a apărut ideea realizării unui studiu (http://daris.ro/studii/)care şi-a propus să facă o radiografie a modului în care sunt conduse companiile locale, a gradului de dezvoltare a structurilor de management ale acestora cât şi a gradului de utilizare a instrumentelor de management în activitatea currentă. Prin analizarea a 6 arii de management: Management Strategic, Management Marketing, Management Vânzări, Management Operaţiuni, Finanţe Manageriale, Management Resurse Umane, proiectul a urmărit, în special identificarea ariilor active de management în interiorul organizaţiilor intervievate, nivelul de pregătire a managerilor pe cele 6 arii, poziţionarea în cadrul companiei a departamentului în cauză, activităţile desfăşurate în cadrul departamentului respectiv, capacitatea internă de management pe aria respectiveă, punctele forte şi punctele slabe ale ariei analizate, direcţiile de dezvoltare viitoare ale fiecărei arii analizate. Panelul de studiu a fost format din 110 companii private din judeţul Iaşi cu minim 25 de angajaţi şi cu o cifra de afaceri de minim un milion de euro care activează în următoarele domenii generale: industrie, agricultură, cercetare, dezvoltare & itc, construcţii, turism & comerţ, servicii.

Concluzia generală a studiului este că în Iaşi companiile au început să fie din ce în ce mai preocupate de performanţă pe care o poate aduce managementul profesionist. Majoritatea ariilor de management analizate erau prezente într-o forma mai structurată sau mai puţin structurată în majoritatea companiillor iar managerii intervievaţi aveau o idee foarte clară despre direcţiile de dezvoltare ale fiecărei arii de management.

Dacă ar fi să facem o oarecare ierahizare între modul de reprezentare al diferitelor arii de management în companiile ieşene aş spune că aria cel mai puţin reprezentată este cea de resurse umane, doar 20% dintre companiile ieşene având formalizată funcţia de manager de resurse umane. Totodată 68% din companiile ieşene nu au decât o singură persoană responsabilă de resurse umane, iar de regulă această funcţie este îndeplinită de persoane specializate mai degrabă în activităţi de salarizare şi personal şi mai puţin în resurse umane. Urmează funcţia de manager de marketing care este presentă în doar 26 % din companiile ieşene. Totodată această funcţionalitate de management are şi cele mai mici bugete alocate ca pondere din totalul cheltuielilor unei organizaţii. Funcţia de finanţe manageriale este presentă ca şi functie distinctă în mai puţin de 50 % din companiile ieşene, iar numărul de persoane şi bugetele alocate acestei funcţii sunt puţin peste cele de marketing şi resurse umane. Cele mai bine reprezentate funcţii de management în companiile intervievate sunt cele de management operaţional şi managementul vânzărilor care au şi cele mai mari departamente şi cele mai mari bugete alocate.

Dacă este să ne referim la salariile acordate de companiile ieşene diferitelor categorii de manageri, se observă o tendinţă de egalizare a acestor salarii în majoritatea companiilor neexistând diferenţe majore între salarizarea diferitor manageri de arii funcţionale. La nivel de piaţă a muncii probabilitatea cea mai mare ca să obţină un salariu bun o au managerii financiari, iar probabilitatea cea mai mică o au managerii de resurse umane. Managerii de vânzări însă au şansa unor venituri substanţiale obţinute din salarii variabile sau bonusuri.