Contabilitate financiară vs Contabilitate managerială

Deși înrudite, cele două discipline sunt separate și complementare în același timp. De-a lungului carierei mele am observat că în multe cazuri cele două discipline nu sunt suficient înțelese la nivel de concept și, prin urmare, nu sunt nici implementate în structura operațională a companiilor.

În rândurile de mai jos mi-am propus să fac o comparație între cele două concepte cu o scopul de a clarifica diferența principală dintre acestea.

Contabilitatea financiară se ocupă cu pregătirea și folosirea a trei situații financiare generale pe care autoritățile le cer în concordanță cu legile și reglementările în vigoare și aici vorbim de Bilanțul contabil, Declarația de venit și Fluxul de numerar.

Aceste situații sunt elementele de comunicare în general cu exteriorul companiei – autoritățile, creditorii, investitorii, clienții, furnizorii sau alți utilizatori externi.

Contabilitatea financiară se concentrează asupra veridicității și acurateței datelor contabile înregistrate cu scopul de a monitoriza următorii indicatori: randamentul investițiilor, profitabilitatea, capitalul circulant, indicele de lichiditate, rata solvabilității, viteza de rotație a stock-ului, viteza de rotație a activelor.

Toate aceste informații sunt extrem de importante – ne formează o imagine a evenimentelor care       s-au întâmplat deja, dar nu ne furnizează întreaga imagine despre companie cum ar fi de exemplu valoarea de piață sau nivelul costurilor și /sau a profitului pentru un anumit produs sau serviciu.

În acest moment întră în scenă cealaltă disciplină – Contabilitatea managerială care se ocupă de elaborarea bugetelor cu scopul de planificare strategică, analiza costurilor în vederea planificării profitului, gestionarea resurselor unei organizații precum și întocmirea de rapoarte pentru diverse activități ale companiei cu rolul de monitorizare și control al business-ului.

Contabilitatea managerială folosește intern datele și informațiile furnizate de Contabilitatea financiară având două obiective principale: luarea deciziilor și controlul afacerii.

Contabilitatea managerială se concentrează pe următoarele aspecte: nivelul optim de îndatorare, alocarea corespunzătoare a costurilor pe diferite componente ale  activității, stabilirea prețurilor, stabilirea volumului de activitate, măsurarea randamentului activității și nu în ultimul rând măsurarea responsabilității manageriale prin crearea unui sistem de indicatori de performanță ce va ajuta la motivarea oamenilor din organizație.

Astăzi când jucătorii dintr-o anumită piață luptă pentru fiecare ban din buzunarul clienților se pare că doar înregistrarea și raportarea datelor finaciare nu este suficientă. Acestea trebuie folosite mai departe pentru a se lua decizii potrivite, pentru a controla un business și pentru a da predictibilitate rezultatelor.          

De-a lungul timpului echipa Daris a dezvoltat propria metodologie care armonizează cele două discipline și astfel s-a născut conceptul de Finanțe Manageriale care astăzi este implementat cu rezultate foarte bune în proiectele desfașurate la clienții companiei.

În speranța că aceste rânduri vă vor fi de folos, vă doresc:

 Să luați decizii potrivite pentru businessul și organizația dumneavoastră!

 Autor: Răzvan Radu