Management Strategic

Poziționarea organizației pe termen lung

management strategic
Managementul strategic se ocupă cu poziționarea pe termen lung a organizației în piață în contextul macroeconomic în care își desfășoară activitatea. Factorii externi care influențează organizațiile dintr-un anumit areal sau industrie sunt aceeași însă, companiile sunt impactate în mod diferit de acești factori. Diferența între o companie care performează în piață pe termen lung, indiferent de modificările din mediul extern, și una care este permanent în situații de risc la presiunea acestor factori este dată de calitatea managementului strategic din fiecare organizație.

Prin serviciile de consultanță specializată în Management Strategic specialiștii noștri ajută organizația client să devină performantă pe termen lung și să găsească un model de afaceri sustenabil, oferind suport în:

  • evaluarea influenței factorilor externi asupra organizației
  • analiza pieței în care organizația își desfășoară activitatea
  • găsirea modelului optim de afaceri pentru organizația client
  • identificarea factorilor critici de succes în piață
  • analiza resurselor disponibile și transformarea lor în capabilități organizaționale
  • identificarea factorilor de diferențiere strategici
  • realizarea planului de afaceri
  • realizarea și executarea periodică a bugetului organizației
  • evaluarea rentabilității și oportunității investițiilor