Management Operațional

Utilizarea eficientă a resurselor organizației

Operational

Managementul Operațional este un proces prin care se organizează activitatea firmei, se dezvoltă si se pun în aplicare planuri de acțiune, se alocă resurse și responsabilități, se stabilesc termene și se evaluează performanțele firmei pe termen scurt și mediu.

Evaluarea performanțelor și acțiunilor managementului operațional trebuie să fie în strânsă legătură cu planul strategic al organizației și are ca scop îndeplinirea obiectivelor organizației cu minimum de resurse utilizate sau maximizarea rezultatelor organizației cu resursele aflate la dispoziție.

Prin serviciile de consultanță specializată în Management Operațional specialiștii noștri ajută organizația client să optimizeze procesele interne și să reducă costurile legate de operațiunile care se desfășoară în interiorul organizației, oferind suport în:

  • identificarea și auditarea operațiunilor relevante din organizație
  • alinierea operațiunilor diferitelor departamente din interiorul organizației pentru reducerea disfuncționalităților
  • optimizarea proceselor care interferează cu entitățile externe companiei
  • găsirea de soluții de optimizare a costurilor operaționale
  • optimizarea operațiunilor organizației prin implementarea de noi procese de lucru cu costuri mai reduse și/sau rezultate superioare