Management Financiar

Previzionare, Control, Reducere Riscuri

Financiar
În contrast cu funcția de Contabilitate, ce are ca rol primar înregistrarea efectelor deciziilor de business, un Management Financiar activ are ca prim beneficiu previzionarea rezultatelor, ca suport în luarea deciziilor manageriale. Astfel, fundamentarea pașilor strategici sau operaționali capătă o bază solidă și calculată.

Ca parte integrantă din caracteristica de previzionare a Managementului Financiar, reducerea riscurilor se referă la identificarea zonelor critice din business ce pot acționa ca puncte de instabilitate majoră (e.g. curs valutar, decalaj încasări-plăți) și optimizarea lor.

La nivel de control, Managementul Financiar are rolul de a asigura implementarea strategiei de business prin urmărirea indicatorilor relevanți și luarea de măsuri corective, în timp util, când este cazul.

Atât la nivel strategic cât și operațional, un Management Financiar performant creează valoare certă pentru stakeholderii principali, prin maximizarea rezultatelor financiare (și non-financiare) urmărite.

În proiectele noastre oferim suport companiilor în a-și dezvolta abilități de Management Financiar performant prin:

  • analiza modelelor de business și maparea lor pe structură IFRS
  • bugetarea și planificarea strategică (IFRS)
  • asigurarea dezvoltării controlate a business-ului prin execuții bugetare recurente (IFRS)
  • scenario-planning
  • analiza și maximizarea ROI (return on investment) pentru proiectele de investiții
  • analize de sensitivitate (sensitivity analysis)
  • evaluări achiziții, vânzări, fuziuni
  • urmărirea și modelarea fluxurilor de numerar (cash flow)