Arii de Competență

Profil Solutii

Soluțiile pe care le dezvoltăm răspund nevoilor concrete ale unei companii, în diferitele ei stadii de evoluție. Fiind complementare și recurente, ele asigură împreună dezvoltarea continuă a organizației. Astfel, prin competențele și expertiza echipei Daris, răspundem următoarelor provocări:

  • creșterea performanțelor companiei
  • reducerea riscurilor de management
  • (re)organizarea companiei
  • punerea la dispoziție de instrumente de management (Financiar – Invest for Excel, Resurse Umane – Belbin)

CompetenȚa Și Expertiza

Prin experiența multi-industrie și pregătirea continuă a consultanților noștri, competențele Daris acoperă următoarele arii de management: