Home

Managementul este un termen din ce în ce mai utilizat în contexte din ce în ce mai diferite. Din păcate, ca orice concept despre care se vorbește mult începe să își piardă din esentă și să se îndeparteze de la menirea lui de bază.

Managementul, ca posibilă definiție, este activitatea prin care sunt aduse la un loc și gestionate resurse umane, financiare și materiale pentru obtinerea unor rezultate previzionate. În practică, managementul ca știintă socială, are un rol mult mai complex. Prin acțiunea managementului, în aceleași conditii de piață, anumite companii se bucură de succes în timp ce altele dau faliment, angajații anumitor companii prosperă an de an în timp ce alții abia supraviețuiesc, capitalul anumitor investitori prosperă în timp ce al altora se erodează.

Daris, prin intervențiile de management pe care le poate oferi: de la cursuri de management până la consultanță sau coaching în management, de la comercializare de instrumente de management și până la activități de interim management, aduce plusvaloare certă companiilor client prin creșterea performantelor, organizarea superioară a activității și reducerea riscurilor de management.